Chemotherapie en antioxidanten

Kunt u anti-oxidanten nu wel of niet bij chemotherapie inzetten? De meningen over de effecten van antioxidanten bij een chemokuur lopen behoorlijk uiteen.
Volgens sommigen is het geven van antioxidanten van negatieve invloed op de effectiviteit van chemotherapie omdat deze stoffen de reactieve zuurstofvormen (ROS, Reactive Oxygen Species) zouden wegvangen. ROS vormen juist een onderdeel van de werking van chemotherapeutische medicijnen. Volgens anderen hebben antioxidanten een positieve werking omdat ze de toxiciteit van chemotherapeutica verminderen, waardoor deze langer zonder onderbreking kunnen worden gebruikt en de dosis niet zo snel hoeft te worden verlaagd.

Literatuurstudie

Om meer duidelijkheid te krijgen over welke rol het suppleren van antioxidanten nu precies speelt bij het combineren bij een chemotherapie hebben wetenschappers van het Amerikaanse Institute for Integrative Cancer Research and Education een literatuurstudie verricht. In totaal werden 19 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken bekeken.
In de meeste gevallen betrof het patiënten bij wie de ziekte in een gevorderd stadium was of die een terugval hadden. In deze onderzoeken werden de volgende antioxidanten toegepast: glutathion (7), melatonine (4), vitamine A (2), een antioxidant complex (2), vitamine C (1), N-acetylcysteïne (1), vitamine E (1) en ellaginezuur (1).

Anti-oxidaten gunstig bij chemotherapie?

In geen van de onderzoeken werd een opvallende vermindering van de werking van chemotherapie met gelijktijdig suppletie van antioxidanten gevonden. Antioxidanten suppletie bleek in veel studies of de overleving te verlengen, of de tumorrespons te verbeteren, of beide. Ook werd minder toxiciteit waargenomen dan bij de controlegroepen.
De onderzoekers merkten wel op dat de statistische bewijskracht in al deze onderzoeken ietwat beperkt is. Ze pleiten daarom voor grootschalige, goed opgezette studies over dit onderwerp.